Naturoma - SápThơm Mùi Vanilla - Vanilla Essence
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Yellow 23 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma - Sáp Thơm Mùi Hoa Lan Orchid Bloom
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Yellow 23 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma - Sáp Thơm Mùi Cam - Citrus Blast
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent ), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Yellow 6 (dye), Acid Red 33 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma - Sáp thơm mùi Hoa Lài - Relaxing Jasmine
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Yellow 23 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma Sáp thơm mùi hoa Lavender - Lush Lavender
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Red 33 (dye), Acid Blue 9 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma-Sáp thơm mùi hoa hồng lãng mạn - Romantic Rose
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance,C arrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Red 33 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma - Sáp thơm mùi dưa & vanilla - Melon & Vanilla
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent),Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma-Sáp thơm mùi Ocean Breeze
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Blue 9 (dye), Acid Yellow 23 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma-Sáp thơm mùi trái đào & hoa Lavender - Peach & Lavender
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Red 33 (dye), Acid Blue 9 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma-Sáp thơm dạng gel mùi Hoa anh đào - Cherry Blossoms
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Red 33 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma-Sáp thơm mùi trái cây nhiệt đới - Tropical Escape
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Red 33 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma-Sáp thơm mùi hoa Lily - Exotic Lilies
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Red 33 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
Naturoma-Sáp thơm mùi hoa angelica
 
NATUROMA - MANG HƯƠNG THƠM TỰ NHIÊN ÐẾN MỌI NHÀ
Những hương thơm tự nhiên của sáp thơm Naturoma dạng gel sẽ mang lại một không gian thơm ngát, dễ chịu.
Dung tích: 7.7oz/220g
CẢNH BÁO 
- ÐỂ XA NƠI TRẺ EM VỚI TỚI
- Không để dính vào mắt và miệng.
- Nếu bạn lỡ chạm vào phần sáp bên trong, rữa kỹ phần da đã chạm vào bằng xà bông và nước.
 
Cách sử dụng:
- Xé lớp nylon bên ngoài theo đường in hướng dẫn.
- Giữ bên dưới và vặn phần nắp bên trên ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo phần nắp lên trên.
- Ðiều chỉnh độ cao thấp của nắp cho lượng hương thơm bay ra vừa đủ.
 
Thành phần:
Water,PEG-40 Hydrogenated castor oil (hydrotropic agent), Fragrance, Carrageenan (gellant), kathon CG (preservative), Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (salt), Acid Red 33 (dye)
 
$2.50
HOME back Add To Cart Naturoma air freshener solid gel
bloglovin Youtube Instagram Facebook Twitter Google Plus View Cart
Lover's Care Lover's Hair Lover's Hairow Lover's Hair Salon Loverse Paris Naturoma Softlan Wellwisse
SỮA TẮM LOTION DẦU GỘI DẦU XẢ MỌC TÓC NHUỘM TÓC SERUM DA MẶT SÁP THƠM XÀ BÔNG GIẶT SỨC KHỎE
slideshow